W ramach promocji czytelnictwa odbyły się konkurs na „Najlepszego Czytelnik” w roku szkolnym 20222/2023 był przeznaczony dla uczniów z klas I-III oraz IV – VI. Jego celem było zachęcenie uczniów do rozwijania techniki czytania oraz rozumienia treści.

Nagrodę na „Najlepszego Czytelnika”  w roku szkolnym 2022/2024 otrzymali Filip Pędlowski uczeń klasy I, Karolina Stasiak uczennica klasy I oraz Mateusz Mateuszów uczeń klasy V