Dyrektor szkoły – Pani Katarzyna Geremek

w zastępstwie Pani Danuta Krysińska

Edukacja przedszkolna

 • wychowawca 3/4 latki – Pani Marta Machała, Taurel Anna
 • wychowawca 5-6 latki – Pani Halina Łysenko

Edukacja wczesnoszkolna

 • wychowawca kl. I – Pani Barbara Kiślak
 • wychowawca kl. II – Pani Paulina Domagała
 • wychowawca kl. III – Pani Patrycja Zabiegała

Klasy IV-VI

 • wychowawca kl. IV – Pan Kamil Prętki
 • wychowawca kl. V – Pan Michał Rogowski
 • wychowawca kl. VI – Pani Karolina Hamziuk-Ziarkowska

Nauczyciele przedmiotów

 • język polski – Pani Karolina Hamziuk-Ziarkowska
 • język angielski – Pani Magdalena Majcher
 • matematyka, przyroda, biologia, WDŻ – Pani Katarzyna Jasińska
 • historia, geografia – Pan Kamil Prentki
 • informatyka, technika, WF – Pan Michał Rogowski
 • muzyka, rytmika – Pan Wojciech Zarówny
 • plastyka – Pani Danuta Krysińska
 • religia – Pan Amadeusz Jackiewicz

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

 • kl. I – Pani Patrycja Szczepanowska
 • kl. IV – Pani Anna Kozdenba
 • kl. VI – Pani Gabriela Danysz, Pani Paulina Domagała

Rewalidacja

 • Pani Barbara Kiślak
 • Pani Patrycja Zabiegała
 • Pani Gabriela Danysz

Logopeda – Pani Barbara Kiślak

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Pani Karolina Hamziuk-Ziarkowska

Świetlica szkolna

 • Pani Patrycja Szczepanowska
 • Pani Magdalena Majcher
 • Pani Karolina Hamziuk-Ziarkowska
 • Pani Patrycja Zabiegała
 • Pani Anna Kozdenba
 • Pan Kamil Prentki

Pedagog szkolny – Pan Kamil Prentki

Pedagog specjalny – Pani Monika Nowicka

Biblioteka – Pani Danuta Krysińska

Administracja

 • sekretarz szkoły – Pani Aleksandra Tobiasz-Uzorko
 • główny księgowy – Pan Adam Pich
 • starszy księgowy – Pan Edward Pietkiewicz
 • pomoc w oddziałach przedszkolnych – Pani Ewelina Kałwak
 • konserwator, palacz, ogrodnik – Pan Miłosław Świątek

Przeprowadzanie dzieci , sprzątanie

 • Pani Katarzyna Misiura
 • Pani Ewa Płyta
 • Pani Edyta Karnasiewicz