Dyrektor szkoły – Pani Danuta Krysińska

Edukacja przedszkolna

 • wychowawca 3/4 latki – Pani Anna Taurel, Ewelina Storta
 • wychowawca 5-6 latki – Pani Halina Łysenko

Edukacja wczesnoszkolna

 • wychowawca kl. I – Pani Patrycja Zabiegała
 • wychowawca kl. II – Pani Barbara Kiślak
 • wychowawca kl. III – Pani Paulina Domagała

Klasy IV-VII

 • wychowawca kl. IV – Pani Joanna Kuczewska
 • wychowawca kl. V – Pan Kamil Prętki
 • wychowawca kl. VI – Pan Michał Rogowski
 • wychowawca kl. VII – Pani Karolina Hamziuk-Ziarkowska

Nauczyciele przedmiotów

 • język polski – Pani Karolina Hamziuk-Ziarkowska
 • język angielski – Pani Joanna Kuczewska
 • matematyka, przyroda, biologia, chemia– Pani Katarzyna Jasińska
 • historia, geografia, WDŻ – Pan Kamil Prentki
 • informatyka, WF – Pan Michał Rogowski
 • fizyka – Pan Andrzej Szczęśniak
 • technika – Pani Patrycja Zabiegała
 • muzyka, – Pan Wojciech Zarówny
 • plastyka – Pani Danuta Krysińska
 • religia – Pan Amadeusz Jackiewicz

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

 • kl. III – Pani Patrycja Szczepanowska
 • kl. V – Pani Barbara Kiślak, Pani Danuta Krysińska
 • kl. VI – Pani Marta Machała
 • kl. VII – Pani Gabriela Danysz, Patrycja Szczepanowska

Rewalidacja

 • Pani Barbara Kiślak
 • Pani Patrycja Zabiegała
 • Pani Gabriela Danysz
 • Patrycja Szczepanowska

Logopeda – Pani Beata Kuźniar

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Pani Karolina Hamziuk-Ziarkowska

Świetlica szkolna

 • Pani Marta Machała
 • Pani Patrycja Zabiegała
 • Barbara Kiślak
 • Patrycja Szczepanowska
 • Karolina Hamziuk-Ziarkowska

Pedagog szkolny – Pan Kamil Prentki

Pedagog specjalny – Pani Paulina Domagała

Biblioteka – Pani Danuta Krysińska

Administracja

 • sekretarz szkoły – Pani Aleksandra Tobiasz-Uzorko
 • główny księgowy – Pan Adam Pich
 • starszy księgowy – Pan Edward Pietkiewicz
 • pomoc w oddziałach przedszkolnych – Pani Ewelina Kałwak
 • konserwator, palacz, ogrodnik – Pan Miłosław Świątek

Przeprowadzanie dzieci , sprzątanie

 • Pani Katarzyna Misiura
 • Pani Ewa Płyta
 • Pani Edyta Karnasiewicz