Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Jest  to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dzięki programowi mogliśmy doposażyć szkołę w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozwolą one uatrakcyjnić  dotychczasowy  proces zdobywania wiedzy oraz umożliwi zdobycie nowych, praktycznych umiejętności przez uczniów naszej szkoły. Dzieci  będą mogły uczyć się współpracy zespołowej poprzez kreatywność, interdyscyplinarność i wspólne rozwiązywanie zadań. Jednocześnie będą odkrywać ukryte talenty, rozwijać kompetencje przyszłości.

O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.   

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Zakupiony sprzęt w tamach projektu Laboratoria Przyszłości:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
Aparat fotograficzny Sony RX100 III
Bity do wkrętarki
Drukarka 3D
Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
Klej 5l
Laptop Asus 14 i5 8GB 256SSD XX
Lupy
Mikrofon kierunkowy Saramonic BLINK 500 B1
Moje Bambino Sygnis Edu Lab – pakiet podstawowy
Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1
Statywy do aparatu i kamery
Szafki z klockami
Szlifierka stołowa
Taker
Tempery
Wyrzynarka stołowa do drewna
Zestaw do mocowania teł
Zestaw oświetleniowy: Lampa SOFTBOX ze statywem i żarówką
Zestaw wierteł do metalu
Pakiet filamentów Moje Bambino Sygnis Edu Lab 3D
Mikroskopy WF10x
Tło fotograficzne zielone – Green Screen
Zestaw edukacyjny Arduino
Kartonowe wyszywanki
Kleje introligatorskie
Pistolety do kleju
Pudełka kreatywne z drewnianymi akcesoriami