Z wielką radością informujemy, że otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przyznana kwota dotacji wynosi 3000,00 zł, natomiast organ prowadzący Gmina Stara Kamienica   wniósł  wkład własny w wysokości 750,00 zł. Kwota na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo o 3750,00 zł