STRONA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Strona główna
 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

SP im. Jana Pawła II w Wojcieszycach

rok szkolny 2018/2019

opiekunowie –p. Kamil Prentki, p. Katarzyna Jasińska

 

Skład samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący – Aleksandra Tracz

Zastępca : Julia Tomaszkiewicz

Skarbnik : Julia Kwiatkowska

Sekretarz : Karolina Kowalik

Członkowie : Bianka Warchoł, Wiktor Taurel, Szymon Adamczyk, Patryk Górka, Przemysław Jęsiak, Maria Kharchuk, Hubert Koprowski, Mariusz Janikowski, Patrycja Jabłońska

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych oraz wniosków, propozycji dzieci – zwłaszcza członków SU.

Przedstawia on ogólny zarys działalności samorządu w naszej szkole wraz z propozycjami realizacji podejmowanych działań.

Biorąc pod uwagę fakt, że uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

-  uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

-  organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna SU i innych nauczycieli,

-  analizowanie podjętych działań,

Podstawowe cele działania SU w naszej szkole to:

-  znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

-  kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

-  reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,

-  zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,

-  dbanie o dobre imię i honor szkoły,

-  kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

-  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia

-  współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

-  dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

-  dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,

-  partnerstwo  w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 

Zadania do wykonania:

 

Wrzesień 2018r.:

Lp.

Nazwa działania - zadania

termin

odpowiedzialny

1.

Wybory z poszczególnych samorządów klasowych uczniów do samorządu uczniowskiego .

7.09.2018r.

Opiekun – K. Prentki

2.

Opracowanie rocznego planu pracy SU oraz regulaminu konkursu „SUPER KLASA”

10.09.2018r.

Opiekun – K. Prentki

SU – A. Tracz, J. Tomaszkiewicz

3.

Akcja „Sprzątanie Świata”

21.09.2017r.

K. Kowalik, B. Warchoł, J.Kwiatkowska

4.

Prawa i obowiązki ucznia – tablica SU

18.09.2017r.

A. Tracz

5.

„Święto Pieczonego Ziemniaka”- stoisko z watą cukrową

21.09.2018r.

Opiekun – K. Jasińska  oraz wszyscy członkowie SU

6.

„VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

28.09.2018

Opiekun - K. Jasińska oraz wszyscy członkowie SU

Październik 2018r.:

Lp.

Nazwa działania - zadania

termin

Odpowiedzialny

1.

Życzenia i laurki z okazji DEN oraz wizyta u Pani Feliksy Trzyny

15.10.2018r.

K.Kowalik, A. Tracz, J. Kwiatkowska, B. Warchoł

2.

Kartka z okazji DEN

12.10.2018r.

K. Kowalik

3.

Akcja „Pomagamy zwierzętom ze schroniska w Jeleniej Górze”:

- zbiórka karmy i innych akcesoriów dla zwierząt

- wyjazd SU do schroniska w Jeleniej Górze

do 20.10.2018r.

 

Opiekun – K. Prentki oraz wszyscy członkowie SU

4.

Porządkowanie grobów na starym cmentarzu, zapalenie zniczy.

27-31.10.2018r.

Opiekun – K. Prentki oraz wszyscy członkowie SU

Listopad 2018r.:

Lp.

Nazwa działania - zadania

termin

Odpowiedzialny

1.

Kartka z okazji 11 listopada

5.11.2018r.

K.Kowalik

2.

Akademia z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości

Wyjazd do Wrocławia – bicie rekordu w śpiwaniu pieśni legionowej

8.11.2018 r.

 

10.11.2018 r.

Opiekunowie- K. Prentki, K. Jasińska oraz wszyscy członkowie SU

3.

Zbiórka makulatury

do 26.11.2018r.

Opiekun – K. Prentki, P.Górka, B.Warchoł, Sz.Adamczyk

 

4.

Andrzejki szkolne dla klas I-VI

30.11.2018r.

Opiekunowie – K.Jasińska, K.Prentki,Członkowie SU

Grudzień 2018r.:

Lp.

Nazwa działania - zadania

termin

Odpowiedzialny

1.

Mikołajki dla oddziałów przedszkolnych i klas I-VI

6.12. 2018r.

Opiekun – K. Prentki,Warchoł, B. Warchoł, A. Tracz, J.Tomaszkiewicz

2.

Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z imprezą środowiskową „Każdy może zostać Świętym Mikołajem” – przygotowanie paczek, sprzedaż gazetki szkolnej + niespodzianka

14.12.2018r.

14.12.2017r.

Opiekun –K. Prentki, K. Jasińska

Wszyscy członkowie SU

3.

Kartka Bożonarodzeniowa

10.12.2017r.

K.Kowalik

4.

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

19,20,21.12.2018r.

Opiekun – K. Prentki, K. Jasińska oraz wszyscy członkowie SU

Styczeń 2019r.:

Lp.

Nazwa działania - zadania

termin

Odpowiedzialny

1.

Szkolny turniej gier stolikowych - zapisy

styczeń 2019r.

Opiekun – K. Prentki

Wszyscy członkowie SU, wychowawcy klas

2.

Aktywne Ferie Zimowe – wyjazd na kręgle, wrotki, podchody, potyczki kulinarne, sport ze strażakami, wycieczka turystyczna

28 .01- 10.02

 2019r.

Opiekun – K. Prentki, K. Jasińska – wszyscy członkowie SU

3.

Kartka z życzeniami dla Pani Feliksy Trzyny z okazji 92-tych urodzin.

17.01.2019r.

K.Kowalik

Luty 2019r.:

Lp.

Nazwa działania - zadania

termin

Odpowiedzialny

1.

Poczta walentynkowa.

12-14.02.2019r.

Opiekun – K. Jasińska

J. Kwiatkowska, K. Kowalik

3.

Szkolny turniej gier stolikowych - rozgrywki grupowe

luty 2018r.

Opiekun – K. Prentki

Oraz członkowie SU

Marzec 2019r.:

Lp.

Nazwa działania - zadania

termin

Odpowiedzialny

1.

Dzień Sołtysa

11.03.2019r.

Opiekun- K. Prentki,A. Tracz, J. Tomaszkiewicz

2.

Szkolny turniej kometki – rozgrywki grupowe

marzec 2019r.

Opiekun – K. Prentki

Oraz członkowie SU

3.

Dzień Wiosny

21.03.2019r.

Opiekun – K. Prentki, K. Jasińska

A.Tracz, J. Tomaszkiewicz, J. Kwiatkowska

4.

Wielkanocne Poszukiwania Jaj – wykonanie ozdób na kiermasz

13.04. 2019r.

Opiekun – K. Prentki, K. Jasińska – wszyscy członkowie SU

5.

Kartka Świąteczna

15.04.2019r.

K.Kowalik

 Kwiecień 2019r.:

Lp.

Nazwa działania- zadania

termin

odpowiedzialni

1.

Szkolny turniej gier stolikowych, kometki  – półfinał

kwiecień 2019r.

Opiekun – K. Prentki

I.Świątek, H. Sztac, G. Czerwiński,

P. Czerwiński

2.

Dzień Piżamy+ Dzień Gofra

11.04. 2019r.

Opiekun – K. Prentki, K.Jasińska

A.Tracz, M. Kharchuk,B. Warchoł

3.

Kartka  z okazji 1-3 maja

25.04.2019r.

K. Kowalik

4.

Zbiórka makulatury

kwiecień 2019r.

Opiekun – K. Prentki, P.Górka, B.Warchoł, Sz.Adamczyk

 

Maj 2019r.

Lp.

Nazwa działania-zadania

termin

odpowiedzialni

1.

Majówka - Ognisko

11.05. 2019r.

Opiekun – K. Prentki, K. Jasińska 

4.

Kartka z okazji Dnia Rodziny-Dnia Dziecka

23.05.2019r.

K.Kowalik

 

Dzień Rodziny – Dzień Dziecka – pomoc przy organizacji, sprzedaż gazetki szkolnej. Szkolny turniej kometki- finał.

26.05.2019r.

Opiekun – K. Prentki, K. Geremek, M. Geremek,  Wszyscy  członkowie SU

Czerwiec 2019r.

Lp.

Nazwa działania-zadania

termin

odpowiedzialni

1.

Festyn – „Przywitanie lata”- pomoc w organizacji

 

czerwiec 2019r.

 Opiekun – K. Prentki,K. Jasińska, Wszyscy  członkowie SU

2.

Podsumowanie pracy SU, przygotowanie sprawozdania

 

Czerwiec 2019r.

Opiekun – K. Prentki,

K.Kowalik, J. Kwiatkowska, A. Tracz, J. Tomaszkiewicz

 

Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu SUPER KLASA

 

Czerwiec 2019r.

Opiekun – K. Prentki, K. Jasińska

 

Akcje i zadania trwające przez cały rok szkolny 2018/2019:

-  spotkania SU ,

-  pomoc schronisku dla małych zwierząt,

-  udział w uroczystościach szkolnych,

-  współdziałanie z władzami szkolnymi i nauczycielami,

-  praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

-  współdziałanie z rodzicami,

- współdziałanie z rada parafialną, radą sołecką i stowarzyszeniem „Akademia Rozwoju Wsi”,

- akcja „Urodziny”,

- akcja „Niepytany numer”,

-  udział w konkursie „Super Klasa”

 

Za  określone zadania odpowiadają:

- Akcja „ Niepytany Numer” – Aleksandra Tracz

- Akcja „Urodziny” – J. Tomaszkiewicz, A. Tracz, K. Prentki

- Sprawdzanie gazetek klasowych – K. Kowalik, K. Jasińska

- Sprawdzanie obuwia zmiennego – K. Prentki, P. Górka

- Sprawdzanie czystości w klasach –  E. Płyta

- Kartki okolicznościowe – K. Kowalik

- Sprawozdania z poszczególnych działań samorządu – A. Tracz, J. Tomaszkiewicz, J. Kwiatkowska

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego -  K. Prentki, K. Jasińska