Projekty unijne:

1. Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica

2. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Stara Kamienica” (zakończony)

3. "I ty możesz osiągnąć sukces" (zakończony)

4. "Dzisiaj dzieci – jutro obywatele Euroregionu Nysa" (zakończony)

5. "Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkoły podstawowej" (zakończony)

6. "My też jesteśmy przyszłością świata"(zakończony)

7. "Wojcieszyce - tu też warto żyć!" (zakończony)