Projekty unijne:

1. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Stara Kamienica” (zakończony)

2. "I ty możesz osiągnąć sukces" (zakończony)

3. "Dzisiaj dzieci – jutro obywatele Euroregionu Nysa" (zakończony)

4. "Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkoły podstawowej" (zakończony)

5. "My też jesteśmy przyszłością świata"(zakończony)

6. "Wojcieszyce - tu też warto żyć!" (zakończony)