Zajęcia wspomagające – terapia pedagogiczna Strona główna
 

Zajęcia wspomagające - terapia pedagogiczna - polegają na wspieraniu i rozwijaniu umiejętności szkolnych w zakresie czytania, pisania i grafomotoryki oraz doskonaleniu umiejętności matematycznych na danym etapie edukacyjnym. Praca na zajęciach ukierunkowana jest na ćwiczenie percepcji wzrokowo - słuchowej poprzez pracę w ławce i ekspresję ruchową, a także skupienie
i koncentrację uwagi. Przygotowane zajęcia angażują ucznia do budowania wypowiedzi, wykonywania czynności zadaniowych, są łatwo przyswajalne, zaskakujące, podnoszą samoocenę ucznia i wiarę we własne możliwości