Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów
Strona główna
 

Potrzeba ekspresji własnych przeżyć i wzruszeń występująca u każdego człowieka, znajduje w sztuce szczególne możliwości zaspokojenia. Stąd potrzeba rozwijania u dzieci zdolności i umiejętności w jakiejś z dziedzin sztuki, na przykład w muzyce, w rysunku, malarstwie itp. Obcowanie ze sztuką uczy dostrzegać i przeżywać piękno świata, ułatwia nawiązanie kontaktu z otoczeniem, pomaga w uświadomieniu sobie własnego świata kształtów i barw, słów i dźwięków, własnej odrębności. Od najwcześniejszych lat należy rozwijać twórcze możliwości dziecka za pomocą różnych form wychowania estetycznego. Jedną z nich jest plastyka. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. W procesie tworzenia doznaje silnych przeżyć, które nie tylko wynikają z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć. Dostrzegając ważność tego procesu dla harmonijnego rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym warto dostarczać mu jak najwięcej okazji do twórczej ekspresji.