Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III
- edukacja polonistyczna
Strona główna
 

Nauczanie zintegrowane jest bazą umiejętności i wiadomości dziecka, z której czerpie informacje potrzebne w dalszej edukacji i życiu. Na tym etapie kształcenia istotne są umiejętności mówienia, czytania, pisania i liczenia. Droga do ich zdobycia jest jednak długa i skomplikowana. Wymaga wielu zabiegów natury dydaktyczno – metodycznej ze strony nauczyciela, aktywnej pracy samego ucznia jak i współpracy rodziców. Opanowanie tych umiejętności to jeden z najważniejszych elementów, który gwarantuje uczniom osiągnięcie dobrych wyników w nauce. Zdarza się jednak, że opanowanie niektórych umiejętności należy do najtrudniejszych zadań w pierwszym etapie nauczania . Następstwem tego jest niedowartościowanie samego ucznia i brak mobilizacji do dalszego uczenia się.