Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III
- edukacja
matematycznej
Strona główna
 

Na tych zajęciach staramy się zrozumieć to, czego nie mogliśmy podczas lekcji. Matematyka staje się dla nas otwartą i zrozumiałą księgą. W przyjaznej atmosferze uczymy się i utrwalamy wszystko o liczbach, geometrii, matematyce w życiu codziennym, a także rozumienia zadań tekstowych i poleceń.