Strona główna

 

 

Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica

 

Galeria 2020/2021

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia arteterapeutyczne

Zajęcia rozwijające zdolności informatyczne

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Pokaz edukacyjny - "Właściwości ciekłego azotu"

Pokaz edukacyjny -

„Energia - różne rodzaje energii”

Pokaz edukacyjny -

"Właściwości gazów"

Warsztaty pt. "Cztery żywioły"

 

Zajęcia z budowy i programowania robotów

Galeria 2019/2020


 

Zajęcia realizowane w ramach projektu

„ Poprawa jakości uczenia się

w szkołach w gminie Stara Kamienica”

w Szkole Podstawowej

imienia Jana Pawła II w Wojcieszycach

 

Harmonogram realizacji zajęć

od 4.05.2021r.

1.     Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Środa

 

Piątek

7

 

6-7

 

7

13.35-14.20

 

12.45-14.20

 

13.35-14.20

Grupa I – Klasa II

1 godzina

Grupa II - Klasa III

2 godziny

Grupa II - Klasa III

1 godzina

 

2.    Zajęcia rozwijające kreatywność

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

6

 

5

 

6

 

12.45-13.30

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

Grupa I - Klasa I

1 godzina

Grupa II – Kl. II

1 godzina

Grupa III – kl. III

1 godzina

 

3.Zajęcia rozwijające umiejętności językowe

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Wtorek

 

Środa

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Piątek

6

 

7

 

6

 

7

 

6

 

7

 

7

 

6

 

7

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

Grupa III– Kl. III

1 godzina

Klasa III (ind)

1 godzina

Grupa II – Klasa II

1 godzina

Grupa III– Kl. III

1 godzina

Grupa II – Klasa II

1 godzina

Klasa III (ind)

1 godzina

Grupa III– Kl. III

1 godzina

Grupa III– Kl. III

1 godzina

1 godzina

Klasa III (ind)

 

4.    Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Środa

 

Środa

 

Piątek

 

Piątek

 

Piątek

 

6

 

6

 

7

 

5

 

6

 

5

 

6

 

6

 

12.45-13.30

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

12.45-13.30

Grupa II – Klasa II

1 godzina

 Klasa IV (ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

Grupa III – klasa III

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1godzina

5.    Zajęcia z arteterapii

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Środa

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Piątek

 

Piątek

6

 

7

 

7

 

5

 

6

 

7

 

7

 

5

 

6

 

7

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

Klasa I (ind.)

1 godzina

Klasa V (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa I (ind.)

1 godzina

Klasa I (ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

Klasa V (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

6.    Zajęcia logopedyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

7

 

7

 

7

 

7

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

Grupa II – Klasa II

1 godzina

Grupa I- Klasa I

1 godzina

Grupa II – Klasa II

1 godzina

Grupa III – Klasa I i III

1 godzina

7.    Zajęcia rozwijające zdolności informatyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Środa

 

Czwartek

7

 

7

 

7

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

Grupa II – kl. III

1 godzina

Grupa I- Klasa II

1 godzina

Grupa I - Klasa II

1 godzina

8.    Zajęcia z budowy i programowania robotów

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Wtorek

 

Czwartek

 

6

 

6

 

12.45-13.30

 

12.45-13.30

 

Grupa II – kl. III

1 godzina

Grupa I- Klasa II

1 godzina

Harmonogram realizacji zajęć

Kwiecień od 26.04.2021r.

1.     Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Środa

 

7

 

6

 

13.35-14.20

 

12.45-13.30

 

Grupa I – Klasa II

1 godzina

Grupa I - Klasa II

1 godzina

 

2.    Zajęcia rozwijające kreatywność

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Środa

 

5

 

5

 

11.50-12.35

 

11.50-12.35

 

Grupa I - Klasa I

1 godzina

Grupa II – Kl. II

1       godzina

 

3.Zajęcia rozwijające umiejętności językowe

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

Piątek

5-6

 

5-6

 

5

 

6

11.50-13.30

 

11.50-13.30

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

Grupa II – Kl. II

2 godziny

Grupa I– Klasa  I

2 godziny

Klasa III (ind)

1 godzina

Klasa III (ind)

1 godzina

 

4.    Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Czwartek

 

Piątek

 

5

 

6

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

 Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

5.    Zajęcia z arteterapii

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

6

 

5

 

5-6

 

5-6

12.45-13.30

 

11.50-12.35

 

11.50-13.30

 

11.50-13.30

Grupa I - Klasa I

1 godzina

Grupa I - Klasa I

1 godzina

Grupa II – Klasa II

2 godziny

Grupa II – Klasa II

2 godziny

 

6.    Zajęcia logopedyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

7

 

7

 

7

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

Grupa I – kl. I

1 godzina

Grupa II- Klasa II

1 godzina

Grupa II - Klasa II

1 godzina

 

Harmonogram realizacji zajęć

Styczeń - Marzec 2021r.

 

1.    Zajęcia rozwijające zdolności informatyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Środa

 

Czwartek

 

7-8

 

7-8

 

7-8

 

13.30-15.00

 

13.30-15.00

 

13.30-15.00

 

Grupa I -Klasa II

2 godziny

Grupa II- Klasa III

2 godziny

Grupa II- Klasa III

2 godziny

 

2.     Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Wtorek

 

7-8

 

8

 

13.30-15.00

 

14.15-15.00

 

Grupa II – Klasa III

2 godziny

Grupa I - Klasa II

1 godzina

 

3.    Zajęcia rozwijające kreatywność

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Środa

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

5

 

6

 

6-7

 

7

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

12.45-14.15

 

13.30-14.15

Grupa I - Klasa I

1 godzina

 Grupa III – Kl. III

1 godzina

Grupa II – Kl. II

2 godziny

Grupa II – kl. II

1 godzina

 

 

4.    Zajęcia rozwijające umiejętności językowe

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Piątek

6

 

6

 

6-7

 

6-7

12.45-13.30

 

12.45-13.30

 

12.45-14.15

 

12.45-14.15

Klasa III (ind)

1 godzina

 Grupa I– Klasa  I

1 godzina

Grupa II – Kl. II

2 godziny

Grupa III – Klasa III

2 godziny

 

5.    Zajęcia z budowy i programowania robotów

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Wtorek

 

Wtorek

 

Czwartek

 

6

 

7

 

6

12.45-13.30

 

13.30-14.15

 

12.45-13.30

 

Grupa I – klasa II

1 godzina

Klasa IV (ind.)

1 godzina

 Grupa II – Klasa III

1 godzina

6.    Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Wtorek

 

Wtorek

 

Środa

 

Środa

 

Środa

 

Piątek

 

Piątek

 

Piątek

 

6

 

6

 

6

 

7

 

5

 

7

 

7

 

5

 

6

 

6

12.45-13.30

 

12.45-13.30

 

12.45-13.30

 

13.30-14.15

 

11.50-12.35

 

13.30-14.15

 

13.30-14.15

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

12.45-13.30

 

 Klasa III (ind.)

1 godzina

Grupa II- klasa III

1 godzina

Klasa IV (ind)

1 godzina

Grupa I - Klasa II

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

Grupa II- Klasa III

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

 

7.    Zajęcia z arteterapii

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Środa

 

Piątek

 

6

 

7

 

7-8

 

5

 

6

 

5-6

12.45-13.30

 

13.30-14.15

 

13.30-15.00

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

11.50-13.30

Grupa I - Klasa I

1 godzina

Klasa V (ind.)

1 godzina

Grupa III – klasa III

2 godziny

Grupa II – Klasa II

1 godzina

Klasa V (ind.)

1 godzina

Grupa II-Klasa II

2 godziny

 

8.    Zajęcia logopedyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

7

 

7

 

7

 

7

 

13.30-14.15

 

13.30-14.15

 

13.30-14.15

 

13.30-14.15

Grupa II – kl. II

1 godzina

Grupa I- Klasa I

1 godzina

Grupa II - Klasa II

1 godzina

Grupa III – Klasa I i III

1 godzina

 

Harmonogram realizacji zajęć

przez okres 2.09.2020r. – 29.01.2021r.

 

 

1.    Zajęcia rozwijające zdolności informatyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Środa

 

Czwartek

7

8

7

8

13.35-14.20

14.25-15.10

13.35-14.20

14.25-15.10

Grupa I -Klasa VI

2 godziny

Grupa II- Klasa V

2 godziny

 

2.     Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Środa

 

Piątek

7

8

6

7

13.35-14.20

14.25-15.10

12.45-13.30

13.35-14.20

Grupa I - Klasa V

2 godziny

Grupa II - Klasa VI

2 godziny

 

3.    Zajęcia rozwijające kreatywność

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Środa

 

Środa

 

 

Czwartek

 

Czwartek

5

 

6

 

 

6

 

7

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

Grupa I - Klasa I

1 godzina

 Grupa II – Kl. II i III (dz.)

1 godzina

 

Grupa II – Kl. II i III (dz.)

1 godzina

Klasa IV (ind)

1 godzina

 

 

4.    Zajęcia rozwijające umiejętności językowe

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Wtorek

 

Piątek

6

 

6

 

7

 

6

12.45-13.30

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

12.45-13.30

Grupa I - Klasa II

1 godzina

 Grupa II– Klasa  III

1 godzina

Grupa III – Kl. IV

1 godzina

Klasa IV (ind)

1 godzina

 

5.    Zajęcia z budowy i programowania robotów

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Wtorek

 

Czwartek

 

7

 

6

7

13.35-14.20

 

12.45-13.30

13.35-14.20

 Klasa IV (ind.)

1 godzina

 Grupa I – Klasa II i III (chł)

2 godziny

 

6.    Indywidualne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Wtorek

 

Środa

 

Środa

 

Środa

 

Środa

 

Piątek

 

Piątek

 

6

 

5

 

6

 

7

 

7

 

6

 

6

12.45-13.30

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

12.45-13.30

 

12.45-13.30

 Klasa IV (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

Klasa IV (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

 

7.    Indywidualne zajęcia z arteterapii

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Poniedziałek

 

Poniedziałek

 

Środa

 

Środa

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

6

 

7

 

5

 

6

 

7

 

7

 

5

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

11.50-12.35

 

12.45-13.30

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

11.50-12.35

 Klasa I (ind.)

1 godzina

Klasa V (ind.)

1 godzina

Klasa II(ind.)

1 godzina

Klasa III (ind.)

1 godzina

Klasa II (ind.)

1 godzina

Klasa I (ind.)

1 godzina

Klasa I (ind.)

1 godzina

 

8.    Zajęcia logopedyczne

Dzień tygodnia

Numer lekcji

Czas od do

Uczestnicy

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

7

 

7

 

7

 

7

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

 

13.35-14.20

Grupa I – kl. II

1 godzina

Grupa II- Klasa I

1 godzina

Grupa III - Klasa IV i VI

1 godzina

Grupa IV – Klasa I i III

1 godzina

 

W ramach projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica” uczniowie klas I-III brali udział w warsztatach pt. "Cztery żywioły" w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej.
Uczniowie mieli możliwość samodzielnie wykonać ciekawe eksperymenty w laboratorium. Zwiedzili ekspozycje znajdujące się na terenie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz oglądali filmy edukacyjne związane z Krainą Wygasłych Wulkanów.

 

Pokazy edukacyjne:

 

3. Na ostatnich warsztatach realizowanych z ramach projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica" poznaliśmy ciekawe właściwości gazów (tlen, dwutlenek węgla, hel, wodór). Eksperymenty z gaśnicą, podpalanie piany i zabawy z ogniem oraz gazami bardzo przypadły dzieciom do gustu.

Doświadczenia:

1. Pasta słonia
2. Wytwarzanie tlenu w reakcji nadmanganianu potasu z perhydrolem
3. Gaszenie świeczek dwutlenkiem węgla
4. Zaprezentowanie gaśnicy śniegowej
5. Porównywanie „ciężaru” dwutlenku węgla z powietrzem

 

 

2. W ramach projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica” uczniowie naszej szkoły poznali świat „Energia - różne rodzaje energii”

Doświadczenia:

1. Tornado ogniowe
2. Krzesanie ognia za pomocą drewienka
3. Krzesanie ognia za pomocą krzesiwa (podpalanie waty)
4. Reakcja nadmanganianu potasu z gliceryną
5. Spalanie magnezu
6. „Płonąca ręka”
7. Zjawisko powolnego spadania magnesu po listwie aluminiowej
8. Konstruowanie silnika wykorzystującego siłę Lorenza
9. Spalanie wybuchowe etanolu z oparami powietrza w butli

 

1. W ramach projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica” uczniowie naszej szkoły poznali ciekawe właściwości ciekłego azotu. Oj, było wybuchowo!

Doświadczenia:
1. Umieszczenie napompowanych balonów w misce
2. Wessanie balona do butelki
3. Umieszczenie gumek recepturek w azocie i ich kruszenie
4. Nadprzewodnik i lewitacja
5. Chmura


 

Zajęcia z budowy i programowania robotów

Na zajęciach uczniowie z klasy 2 i 3 oraz Paweł z klasy 4 konstruowali roboty, które wykonywały rozmaite czynności. Najpierw  nieruchome (świecący ślimak, wentylator chłodzący, ruchomy satelita, robot szpiegowski), a ostatnio już pojazdy jeżdżące (Milo naukowy łazik, z czujnikiem ruchu lub pochylenia). Poza budowaniem uczniowie uczą się programować roboty, aby wykonywały w/w czynności. Jest przy tym dużo zabawy. Oby tak dalej.

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

 

Uczniowie klas 5 i 6 uczestniczą w zajęciach projektowych z matematyki od początku roku szkolnego, czyli od 2 września. Mamy za sobą po 10 zrealizowanych godzin. Na zajęciach zdobywamy wiedzę i umiejętności znacznie różniące się od tego czego uczymy się na lekcjach. Uczniowie samodzielnie wykonują drobne pomoce dydaktyczne, które następnie wykorzystują na zajęciach. Grają w gry dydaktyczne, pracują w parach i grupach. Uczniowie są zadowoleni i chętnie rozwijają swoje zdolności matematyczne.

 

Zajęcia rozwijające kreatywność

 

5. Zajęcia w ramach projektu ćwiczą również motorykę mała, uczennice z klasy 2 i 3 zapisały swoje imię i ukryły je w kolorowych mandalach

 

4. Jesienne, deszczowe okno to kolejne zadanie na zajęciach kreatywnych w ramach realizacji projektu.

 

3. Kolejne zadanie „gazetowe brzozy” w ramach zajęć rozwijających kreatywność

 

2. Z kolejnym zadaniem w ramach projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica” zmierzyły się dziewczynki z klasy 2 i 3. Symetryczne rysowanie to ćwiczenie rozwijające spostrzegawczość. Z kolei Paweł, w ramach projektu na zajęciach rozwijających kreatywność już niemal do perfekcji opanował obsługę tablicy multimedialnej.

 

1. W klasach I-III rozpoczęliśmy zajęcia rozwijające kreatywność w ramach projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica”. „Stara bajka” - „Plastusiowy Pamiętnik” zainspirowała nas dzisiaj do narysowania plastelinowego przyjaciela.

 

Zajęcia rozwijające zdolności informatyczne

10. Superbohaterzy potrzebni od zaraz? Nie ma problemu. Uczniowie klasy 3 są gotowi do każdej pomocy i wykonali kolejne prace w programie graficznym do edycji zdjęć.

9. Uczniowie klasy 3 pamiętali o tych, których kochają najbardziej i przygotowali e-walentynki dla swoich rodziców.

8. Uczniowie klasy 3 uczą się łączenia zdolności plastycznych oraz obsługi mobilnego programu do tworzenia animacji.

7. Uczniowie klasy 3 przygotowali e-kartki dla babci i dziadka. Co prawda Dzień Babci i Dziadka już minął, ale warto o nich pamiętać przez cały rok.

6. Uczniowie klasy 2 uczą się edycji zdjęć: wklejania, wycinania zapisywania zdjęć na komputerze.

5. Uczniowie klasy 5 rozpoczęli pracę z green screenem i oprogramowaniem dedykowanym. Na razie odwiedziliśmy stadion i stok śnieżny. Dopracowywanie zdjęć odbędzie się już w późniejszej edycji.

4. Uczniowie klasy 5: Adam, Hubert i Mariusz zrealizowali swój pierwszy film animowany z wykorzystaniem oprogramowania mobilnego. Filmik i muzyka są całkowicie ich pomysłem. Szczególne gratulacje dla Adama za realizację pomysłu. Film

3. Uczniowie zrealizowali swoje pierwsze projekty w programie do edycji filmów. Mamy naprawdę zdolnych uczniów. Gratki dla całej grupy.

2. W ramach projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica-Zajęcia rozwijające zdolności informatyczne” dzieci uczą się edycji  zdjęć w programach dedykowanych do urządzeń mobilnych.
1. Ruszyły ponownie zajęcia projektowe. Uczniowie praktykują edytory mobilne, używając odpowiednich filtrów i pozostałych narzędzi by uzyskać pożądany rezultat. W ruch ruszyły ponownie projektowe tablety.

Zajęcia arteterapeutyczne

W ramach unijnego projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica” ruszyły zajęcia z arteterapii. Terapia poprzez szeroko rozumianą sztukę daje szansę dzieciom na chwilę relaksu i regeneracji sił potrzebnych w przezwyciężaniu codziennych trudności. Arteterapia pozwala na ujawnienie tłumionych emocji i trudnych do przekazania myśli. Dzięki zajęciom twórczym, dzieci doskonalą umiejętności manualne i rozwijają kreatywne myślenie. Zajęcia to świetna okazja do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, a przede wszystkim to świetna zabawa!

Zajęcia 2019/2020

 

 

W ramach unijnego projektu pt."Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica" - odbyły się zajęcia rozwijające zdolności informatyczne. Pierwsze próby montażu filmowego za nami:)

 

 

Zajęcia arteterapeutyczne

 

W ramach unijnego projektu pt."Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica" w naszej szkole odbywają się indywidualne zajęcia arteterapeutyczne.

Zajęcia te mają na celu pobudzenie wszechstronnego rozwoju dziecka. Pomagają rozwijać wyobraźnię, wrażliwość oraz twórcze myślenie.

Ponadto, dają szansę na doskonalenie sprawności manualnej oraz przyczyniają się do wzmocnienia poczucia własnej wartości. Uczniowie dzięki artystycznym działaniom mogą zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji i samorealizacji. Zajęcia te przyczyniają się również do redukcji stresu i negatywnych napięć.

Podczas zajęć ważny jest sam proces tworzenia, uczucia jemu towarzyszące, a nie efekt końcowy czy też zdolności artystyczne dzieci.

 

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne
Uczniowie klasy IV i III, czyli uczestnicy  zajęć "projektowej  matematyki" przez 3 kolejne godziny projektowali gry dydaktyczne. Wykonywali je własnoręcznie, opracowali zasady i na koniec  prezentowali swoje gry kolegom. Na ostatniej lekcji wszyscy grali wymieniając się grami. Dzięki temu pomoce do nauki matematyki  wzbogaciły się o kolejne 4 gry matematyczne. Brawa dla nich!  Wykonali pracę wymagającą  sporej dawki myślenia.

 

Zajęcia rozwijające kreatywność

 

Tym razem tematem zajęć była martwa natura.

 

W ramach unijnego projektu pt."Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica" w naszej szkole odbywają się zajęcia rozwijające kreatywność. Tym razem tematem zajęć była abstrakcja.

 

Zajęcia rozwijające zdolności informatyczne

 

Ekipa informatyczna w natarciu. Najpierw transfer zdjęć przez Bluetooth na tablety a potem edycja zdjęć z pleneru w oprogramowaniu mobilnym. Młodzi wirtuozi obrazu zamieniają Wojcieszyce w bajkową krainę. W Galerii

Uczniowie  przygotowują na sprzęcie mobilnym wywiady do przyszłego montażu filmowego. Wykorzystywane są najnowsze techniki filmowe jak „green screen” by w późniejszym procesie edycji zastosować dowolne tło.

 

 Na początek nauka tworzenia własnych historii filmowych w oparciu o rysunek i techniki „green screen” za pomocą oprogramowania mobilnego.

 

„Lodowe eksperymenty”

 

W ramach unijnego projektu odbyły się 18.11.2019 r. pokazy edukacyjne prowadzone przez Panie z Uniwersytetu Rozwoju. Podczas pokazu dzieci miały niepowtarzalną okazję zapoznać się z wyjątkową substancją jaką jest suchy lód. Dowiedziały się jak to możliwe, że lód jest suchy, co to jest sublimacja i czy można zagotować wodę w czajniku bez użycia ciepła. Dzieci poznały właściwości tej substancji pomagając instruktorom w eksperymentach, m.in. nadmuchały balony bez użycia ust czy stworzyły mleczne bańki, zobaczyły również lodową rakietę i pianowego lodowego stwora. Zajęcia bardzo przypadły do gustu naszym uczniom. W szczególności eksperymenty chemiczne, w których użyto zimnego lodu, wywarły na dzieciach największe wrażenie.

Lista uczniów biorących udział