PRACOWNICY SZKOŁY

 Strona główna

 

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2019/2020

  Pani Gabriela Danysz - nauczyciel wspomagający

  Pani Anna Kozdenba - nauczyciel wspomagający

  Pani Alicja Kołodziejczyk - nauczyciel wspomagający, logopedia

  Pani Martyna Uzorko - edukacja przedszkolna 3/4-latki

  Pani Ewelina Kałwak - pomoc nauczycieli przedszkola

Pani Halina Łysenko - edukacja przedszkolna 5-latki

Pani Dominika Tomaszkiewicz -  edukacja przedszkolna 6-latki,

Pani Patrycja Zabiegała - edukacja wczesnoszkolna klasa I

Pani Danuta Krysińska - edukacja wczesnoszkolna klasa II, plastyka, świetlica

Pani Paulina Domagała - edukacja wczesnoszkolna klasa III

Pani Katarzyna Sobczyk wychowawca klasy IV, język angielski

Pani Katarzyna Jasińska - wychowawca klasy V, matematyka, biologia, WDŻ,

Pani Karolina Hamziuk- Ziarkowska - wychowawca klasy VI, język polski, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

Pan Michał Rogowski -  informatyka, technika, wychowanie fizyczne

Pan Wojciech Zarówny - przyroda, muzyka,

Pan Amadeusz Jackiewicz - religia,

Pan Kamil Prentki - pedagog, historia, geografia, świetlica

Pani Katarzyna Geremek - dyrektor,

Pani Aleksandra Uzorko - sekretarz szkoły

Pani Ewa Płyta - przeprowadzanie dzieci na przejściu dla pieszych, pracownik prac lekkich

Pani  Katarzyna Misiura - pracownik prac lekkich

Pani  Edyta Karnasiewicz - pracownik prac lekkich

Pan  - konserwator, palacz