Strona główna

„Wojcieszyce - tu też warto żyć”

 

Jubileusz Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Wojcieszycach stał sie okazją do wielopokoleniowego spotkania. Przygotowania do obchodów rozpoczęto dużo wcześniej. Dzięki udostępnionym przez Państwo Małgorzatę i Adama Czajkowskich materiałom powstała monografia szkoły, a zdjęciom dostarczonym przez absolwentów wystawy obrazujące historię placówki. Nasi uczniowie przygotowywali wywiady z dyrektorami, nauczycielami i byłymi uczniami szkoły, a tym samym uczestniczyli w "żywej lekcji historii".

18 marca 2011 roku był dniem, w którym nastąpiło podsumowanie wszystkich działań związanych z obchodami 65-lecia szkoły. Uroczystą mszę św. odprawił ksiądz biskup Stefan Cichy, uczestniczyli w niej także księża pracujący w wojcieszyckiej parafii oraz zaproszeni goście, absolwenci, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Przemarsz z kościoła  nieco utrudniał padający deszcz, ale przy dźwiękach werbli wszyscy dotarli do szkoły, gdzie obok tablicy poświęconej patronowi - Janowi Pawłowi II zakopano kapsułę czasu zawierającą prace uczniów pt. "Moja szkoła w 2045 roku". Kapsuła ma zostać wykopana właśnie w  tym  roku -  w 100-lecie szkoły.

Uroczysta akademia odbyła się w Hotelu "Jan" i uczestniczyło w niej ok. 300 osób. Były życzenia, prezenty, tort urodzinowy i występy uczniów. W tym dniu szkolę odwiedzili przedstawiciele władz kościelnych, państwowych, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół oraz goście z Niemiec-byli mieszkańcy Wojcieszyc i z Ukrainy - z partnerskiej szkoły. Zasłużonych dla placówki uhonorowano pamiątkowymi statuetkami, dyplomami, książkami i kwiatami. Zaprezentowany przez uczniów program artystyczny bardzo podobał się zebranym, a przygotowane wystawy stały się okazją do wspomnień, podsumowań i wzruszeń.

Wywiady koła regionalnego:

- z Panią Dyrektor Katarzyną Geremek

- Panią Feliksą Trzyną - byłą Panią Dyrektor

- z Panią Anną Ułasiewicz - byłą nauczycielką pracującą w naszej szkole