Strona główna

„Indywidualizacja procesu nauczania  

klas I-III szkoły podstawowej” 

Od września 2011 roku w naszej szkole przeprowadzane są zajęcia indywidualne w klasach I-III w ramach projektu ,,Program Operacyjny Kapitał Ludzki″ -,,Indywidualizacja nauczania w gminie Stara Kamienica″. W zajęciach bierze udział 25 uczniów z kl.I-III. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych,  rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez indywidualizację procesu nauczania oraz zapewnienie każdemu dziecku oferty zajęć zgodnej z jego potrzebami i możliwościami.  Dzięki programowi szkoła wzbogaci się o liczne  pomoce dydaktyczne, które wzbogacą atrakcyjność prowadzonych zajęć i zachęcą dzieci do twórczego samodzielnego działania. Program będzie realizowany do grudnia 2012 roku.

Nauczyciele prowadzą następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - zajęcia wspomagające, nauczające poprawnej pisowni oraz usprawnienie zaburzonych funkcji w zakresie czytania i pisania.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – zajęcia wspomagające, uczące logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej.

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie matematyki i przyrody- zajęcia pobudzające zainteresowania przyrodnicze i matematyczne oparte na różnorodnych formach: projekt edukacyjny, wycieczki, obserwacja przyrody, gry dydaktyczne, doświadczenia matematyczno –przyrodnicze.

4. Zajęcia dla dzieci wykazujących uzdolnienia plastyczno- techniczne-zajęcia rozwijające zdolności manualne, plastyczne oraz kreatywność dzieci.

W ramach projektu zakupiono wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które umożliwiają przeprowadzanie zajęć w sposób interesujący i kreatywny. Zakupiono między innymi telewizor, małe meteo, gry dydaktyczne, wiele ciekawych zadań i zestawów dydaktycznych do ćwiczeń w pisaniu, czytaniu i liczeniu oraz liczne materiały papiernicze i plastyczne.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

rok szkolny 2011/2012 (soboty)

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie przyrody i matematyki

Prowadząca: Pani Beata Mytnik – soboty

1 października 2011r. – 8.30-10.45 (3 godz. lekcyjne)

22 października  2011r.– 10.15-13.15 (4 godz. lekcyjne)

26 listopada 2011r. – 10.15-13.15 (4 godz. lekcyjne)

10 grudnia 2011r. -10.15-11.45 (2 godz. lekcyjne)

14 stycznia 2012r. – 10.15-11.45 (2 godz. lekcyjne)

4 lutego 2012r. – 10.15-13.15 (4 godz. lekcyjne)

3 marca 2012r. – 10.15-13.15 (4 godz. lekcyjne)

14 kwietnia 2012r. – 10.15-12.30 (3 godz. lekcyjne)

19 maja 2012r. – 10.15-13.15 (4 godz. lekcyjne)

Uczestnicy:

1.  Dynia Paula – kl. I

2.  Jaros Filip – kl. I

3.  Sperka Joanna – kl. I

4.  Osioł Antoni – kl. I

5.  Ledzion Kacper – kl. II

6.  Sikorska Agnieszka – kl. II

7.  Uchman Jakub – kl. II

8.  Orzeszko Luiza – kl. III

9.  Krysiński Piotr- kl. III

10.Nowogrodzki Dawid – kl. III

Zajęcia dla dzieci wykazujących uzdolnienia plastyczno-techniczne

Prowadząca: Pani Mariola Jefimczyk - wtorek godz. 12.40-13.25

Uczestnicy:

1.   Wantuch Amelia- kl. I

2.   Dynia Paula- kl. I

3.   Karasińska Małgorzata – kl. I

4.   Osioł Antoni- kl. I

5.   Basiak Victoria – kl. II

6.   Kisiel Zuzanna – kl. II

7.   Sopinka Mateusz – kl. II

8.   Orzeszko Luiza – kl. III

9.   Filipiak Dominik – kl. III

10. Nowogrodzki Dawid – kl. III

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Prowadząca: Pani Beata Mytnik

Grupa I - piątek godz.11.45-12.30

Uczestnicy:

1. Dynia Paula- kl. I

2. Karasińska Małgorzata – kl. I

3. Łabuń Mateusz – kl. I

4. Sobór Bartosz – kl. I

5. Walczak Karol – kl. I

6. Osioł Roksana – kl. I

Grupa II – środa godz. 12.40-13.25

Uczestnicy:

1. Basiak Victoria- kl. II

2. Basiak Veronica – kl. II

3. Kisiel Zuzanna – kl. II

4. Biela Kacper – kl. II

5. Pawlak Maciej – kl. II

6. Ptasińska Zuzanna – kl. III

7. Makuchowska Weronika – kl. III

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Prowadząca: Pani Mariola Jefimczyk - piątek godz. 12.40-13.25

Uczestnicy:

1.  Walczak Karol – kl. I

2.  Osioł Roksana – kl. I

3.  Karasińska Małgorzata – kl. I

4.  Biela Kacper – kl. II

5.  Basiak Veronica – kl. II

6.  Ptasińska Zuzanna – kl. III

7. Makuchowska Weronika – kl. III