SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH

UL. SZKOLNA 2, 58-560 Wojcieszyce

Tel./fax. 757551638 

e-mail: spwojcieszyce@wp.pl

  

              

AktualnościPROJEKT UNIJNYDokumenty szkołyPlan lekcjiŚwietlicaGaleria zdjęćPracownicy
RODODziennik elektronicznyUbezpieczenieArchiwumPSODoradctwo zawodoweProjekty zakończone

 

Deklaracja dostępności

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Bezpieczna szkoła -

bezpieczeństwo fizyczne

i cyfrowe uczniów

 

 

 

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
czat internetowy https://brpd.gov.pl/sos-czat/

 

 

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.liniadzieciom.pl/

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

 

 

 

 

W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany pandemią, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc.
W związku z tym prosimy o zapoznanie się z listą ośrodków środowiskowej opieki  psychologicznej i psychoterapeutycznej z terenu województwa dolnośląskiego, które nieodpłatnie i bez konieczności posiadania skierowania udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki uzyskaniu szybkiej i ogólnodostępnej pomocy można zapobiec pogorszeniu zdrowia  pacjentów i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby.

 

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej

i psychoterapeutycznej

 

 

 

 

 

 

 

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Lista uczniów przyjętych klasy I

 

 

Dnia 14.04.2021 r. uczniowie klasy V i Vi uczestniczyli w Dniu Młodego Anglisty, organizowanego przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Była to niesamowita okazja wysłuchać dwóch wykładów na żywo, w całości w języku angielskim. Wykłady odbyły się na platformie Team, prowadzone przez: dr Mateusza Świetlickiego - "Pocahontas Was Real! A Few Surprising Facts About American History and Culture” oraz dr hab. Wojciecha Drąga „ Czego uczymy się na anglistyce”.

 

 

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mogą mieć problemy z komunikowaniem się, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych.
Dlatego zachęcamy wszystkich rodziców oraz opiekunów by razem z dziećmi oglądnęli krótki film ukazujący skomplikowany świat autyzmu:
Dla starszych widzów proponujemy krótkometrażowy film pt. "Podróż Marii". Produkcja ukazuje autyzm z perspektywy rodzica i jest rodzajem przewodnika po świecie pełnym kolorów, miłości, kreatywności i oryginalności oraz życiu codziennym piętnastoletniej Marii.
Bądźmy solidarni z osobami z autyzmem!

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Kadra szkoły wraz z Panią Dyrektor składają Wszystkim najserdeczniejsze życzenia, aby na czas Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja.

 

 

 

REKRUTACJA KLASA I, PRZEDSZKOLE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informacja dla rodziców

W tym roku rekrutacja do klasy I i do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w formie zdalnej. Nie odbędzie się tak jak co roku zebranie rodziców dotyczące rekrutacji. Wspólne spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Obowiązek szkolny 2021/2022 to rocznik 2014. Dzieci sześcioletnie z rocznika 2015 wg uznania rodziców. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci, które do końca 2021 roku ukończą 3 lata (rocznik 2018). Rodzice, którzy otrzymali deklarację o kontynuacji proszeni są o zwrot dokumentu do 28 lutego 2021r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawczyń. Jeżeli ktoś jej nie posiada może pobrać ją ze strony szkoły. Wszystkie dokumenty dotyczące zapisu dzieci do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych na przyszły rok znajdują się również na stronie szkoły. Proszę składać dokumenty w terminach określonych w zarządzeniu Wójta Gminy Stara Kamienica.

                                         Dyrektor szkoły K. Geremek

 

 

 

 

 

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Biofeedback”

 

EEG Biofeedback jest naukową metodą zwiększania możliwości umysłu. Oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. W żadnym stopniu nie jest metodą inwazyjną, a jedynie rejestrującą i modelującą pracę mózgu poprzez zadanie. Ta metoda pracy z klientem została pierwotnie wprowadzona przez pracowników amerykańskiego NASA w celu doskonalenia zdolności psychicznych kosmonautów. Stopniowo pojawiały się doniesienia naukowe o skuteczności jej zastosowania w poszczególnych zaburzeniach oraz
w rozwoju niektórych funkcji psychicznych, takich jak: koncentracja uwagi, umiejętność radzenia sobie ze stresem, podnoszenie kreatywności myślenia przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji. Dlatego też ta forma terapii zaczęła zyskiwać zwolenników w Rosji, USA, Ameryce Południowej, Europie Zachodniej. Obecnie metoda jest szeroko rozpowszechniana i wykorzystywana w terapii na terenie Polski. Od września 2010 roku stosowana jest także w naszej Poradni.
Trening opiera się na wykorzystaniu specjalistycznej aparatury, umożliwiającej trenującej osobie uczenie się wpływania na własne reakcje organizmu poprzez samodzielną regulację przebiegu fal mózgowych. Nauka samoregulacji wzorców fal mózgowych odbywa się drogą warunkowania instrumentalnego. Wyniki tego procesu uczenia się są uwidocznione dla trenującego za pomocą gry komputerowej, a uzyskane punkty, elementy wizualne i dźwiękowe stają się nagrodą za umiejętne wywołanie i utrzymanie pożądanej zmiany. Przykładowo, jeśli dziecko z dysleksją rozwojową lub ADHD w pewnych obszarach mózgu ma niepożądaną przewagę jednego z zakresów fal bioelektrycznych, to trening neurofeedback będzie polegał na wygaszaniu lub zmniejszaniu natężenia tej fali, a trenujący uzyska nagrody punktowe, dźwiękowe lub świetlne, gdy amplituda fali obniży się i utrzyma na tym poziomie w określonym czasie. Podczas treningów osoba uczy się rozpoznawać, modelować i regulować harmonijnie poziom fal niezbędnych w danej czynności.
Dla kogo jest ta terapia?
Zastosowanie metody może być szerokie lub wybiórczo specjalistyczne. Biofeedback może być wykorzystany w pracy z dziećmi, które potrafią i są w stanie zainteresować się prostą grą komputerową, a także w pracyz dorosłymi.
Wśród niedyspozycji, w których prowadzone badania wskazują na skuteczność terapii BFB, podaje się:
zaburzenia koncentracji uwagi, ADHD/ADD, zaburzenia snu, rozwojowe wady wymowy, epilepsję (nie w każdym przypadku), podwyższone napięcia mięśniowe, stres i zaburzenia z nim związane np. zespół stresu pourazowego PTSD, migreny, a także naczynioruchowe bóle głowy, uzależnienia, stereotypie ruchowe, tiki, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia lękowe, zmniejszona kontrola złości, niektóre choroby somatyczne, w tym uszkodzenia mózgu (nie w każdym przypadku).
Trening biofeedback może być także stosowany u osób zdrowych, które dążą do rozwoju wewnętrznego
w kierunku spokojnego i bardziej zharmonizowanego życia, chcą powiększyć swój potencjał umysłowy, poprawić koncentrację uwagi, nauczyć się metod kontroli i obniżania poziomu stresu czy lęku, także w stanach krótko- lub długoterminowego przeciążenia pracą. Jest to tzw. mindfitness. Proponuje się go uczniom, studentom, managerom oraz sportowcom.
Pracuje się wtedy nad poprawą koncentracji, szybkością myślenia, pamięcią, kreatywnością, przyswajaniem materiału przed egzaminami, a także organizacją pracy, jej właściwym planowaniem i umiejętnością podejmowania optymalnych decyzji.
W naszej Poradni opieką neuroterapeutyczną objęci są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich.
Jaki jest przebieg terapii?
Ścisłe parametry procesu terapii (protokół treningu, czas trwania sesji, ilość sesji, rodzaje gier) są ustalane indywidualnie w zależności od wieku klienta, rodzaju i głębokości zaburzenia oraz po rozważeniu innych czynników diagnostycznych i organizacyjnych.
Terapia neurofeedback wymaga znacznej ilości sesji, z reguły przekraczającej 20-30. Najkorzystniejsze jest powiązanie terapii EEG BFB z terapią psychologiczną lub/i logopedyczną lub/i pedagogiczną. Bardzo ważnym elementem terapii jest kształtowanie odpowiedniej postawy związanej z motywacją zadaniową oraz uczenie strategii metapoznawczych. Każda sesja powinna być możliwie jak najbardziej efektywna (efektywność sesji zależy w dużym stopniu od trenującego). Podstawowym motorem skuteczności terapii jest motywacja klienta i jego silna wola. Właśnie te czynniki podkreślane są przez terapeutę podczas każdej z sesji: poczucie odpowiedzialności osoby trenującej za wynik własnego leczenia.Badania wskazują, że terapia pozostawiająca ślad skuteczności powinna być systematyczna, stosunkowo częsta. Składać się powinna z ciągu sesji. Niezbędne minimum to 20-30 sesji, przy poważniejszych zaburzeniach nawet 30-60. W trudnych przypadkach niekiedy terapia ma przebieg ponad 100 sesji, a są sytuacje, gdy oddziaływania BFB są kontynuowane w okresie kilku lat. Decyzja o długości trwania terapii jest indywidualna, związana przede wszystkim z czynnikami neurologicznymi (tzw. „elastyczność mózgu”) i osobowościowymi.
Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. Najczęściej ją uzupełnia. Atutem biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Sprzężenie oddziaływania neurofeedbacku z terapią (pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną, psychoterapią) i przy pełnej współpracy z rodzicami stanowi szansę dla stopniowego rozwiązywania problemów i niwelowania trudności.
Terapia w naszej Poradni
Na terapię EEG Biofeedback w naszej Poradni kierowane są dzieci przez:
lekarza – rodzinnego, neurologa dziecięcego, psychiatrę czy innego specjalistę
w uzasadnionych przypadkach przez psychologa, pedagoga, logopedę
w uzasadnionych przypadkach przez rodzica
Należy dostarczyć do Poradni:
skierowanie od lekarza zgłaszającego potrzebę terapii
zaświadczenie od neurologa z zaznaczeniem, że nie ma przeciwskazań do prowadzenia terapii
pisemną zgodę rodziców na terapię
dane kontaktowe do rodziców.
Decyzja o terminie przyjęcia na terapię podejmowana jest w oparciu o:
przyczyny zgłoszenia - głębokość zaburzeń, urazów
kolejność złożenia dokumentacji, względy organizacyjne Poradni.
Dokumenty proszę kierować do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, tel. 75 717 24 67 lub bezpośrednio do terapeuty BFB tel. 501 767 410.
Terapię można odbyć w gabinecie poradni w Starej Kamienicy
Agnieszka Jezierska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 757514652
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy
Stara Kamienica 41,
58-512 Stara Kamienica

 

 

 

 

Drodzy rodzice, w dniu 26 stycznia 2021r. (wtorek) w szkole będzie fotograf.

Zdjęcia będą robione przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Chętnych rodziców proszę o zapoznanie się się z propozycjami i podać wychowawcom jakie zdjęcia chcecie Państwo dla swoich dzieci.

Po przejrzeniu oferty - moim zdaniem dość ciekawy jest pakiet za 39 zł (oczywiście jest to wyłącznie moje zdanie).

Pozdrawiam,

dyrektor szkoły Katarzyna Geremek
 

 

 

 

Szanowni Państwo przesyłamy informacje o dodatkowych działaniach PPPP w Szklarskiej Porębie.

 

 

 

Uczestnicy konkursu „Świąteczne pierniczki”- 16.12.2020r. Zdjęcia

Grupa 3-4latki – Bartosz Sosiński, Alicja Dwojak, Aleksander Górka – 3 osoby

Grupa 5 latki – Filip Pędlowski, Karolina Stasiak, Szymon Dąbek, Lilly Uzorko, Michalina Sikorska, Zuzanna Polewczyńska, - 6 osób

Grupa 6 latki – Maja Kałwak, Maja Kwiatkowska, Malwina Mateuszów – 3 osoby

Klasa I – Kinga Dąbek, Jakub Gręda, Tomasz Gręda, Maksym Kharchuk – 4 osoby

Klasa II – Julia Krzemińska, Maja Sikorska, Laila Uzorko, Zuzanna Adamczyk, Nikola Świątek, Mateusz Lazarek – 6 osób

Klasa III – Mateusz Mateuszów, Amelia Porwisz, Karol Dynia – 3 osoby

Klasa IV – Bartek Dwojak, Anna Karnasiewicz, Lena Jagodzińska - 3 osoby

Klasa V – Aleksandra Sopinka, Amelia Bogdańska, Hubert Koprowski- 3 osoby

Klasa VI – Julia Kwiatkowska, Patryk Górka, Patrycja Jabłońska - 3 osoby

Razem 33 osoby

 

 

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada klasy I-III wykonały wraz z Samorządem Uczniowskim piękne pracę plastyczne, aby upamiętnić tak ważne święto narodowe.

 

 

 

 

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 

 

Pierwsze logowanie do Office 365

 

 

Regulamin nauczania zdalnego w SP Wojcieszyce.pdf

 

 

 

Dnia 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej- Dzień Nauczyciela i pracownika szkoły. Z tej okazji Samorząd Uczniowski składał najserdeczniejsze życzenia i wręczał własnoręcznie wykonane podarunki.

 

 

Ślubowanie klas pierwszych to emocjonujące i niezwykłe wydarzenie, zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.

W tym roku, ze względu na sytuację panującą w kraju, uroczystość ta odbyła się w kameralnym gronie.

Na ślubowanie uczniowie zaprosili swoich rodziców, dyrektora szkoły - Panią Katarzynę Geremek oraz Panią Aleksandrę Tobiasz-Uzorko - sekretarza szkoły. Dla zaproszonych gości Pierwszaki przygotowały występ artystyczny.

Wszyscy uczniowie klasy I otrzymali swój pierwszy dokument – legitymację szkolną oraz upominki od Rady Rodziców.

Gratulujemy i życzymy naszym Pierwszoklasistom dużo sukcesów podczas szkolnej wędrówki, a Rodzicom powodów do dumy!


 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

2 października  po raz 10 obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Tym razem bardzo skromnie ze względu na pandemię. Przez cały tydzień powtarzaliśmy tabliczkę w różnej formie tradycyjnych kartkówek, gier dydaktycznych, "odpytywanek'' i wielu innych zabaw. Szkoła tym razem była też dużo skromniej udekorowana. W piątek do egzaminu przystąpili tylko uczniowie klas 3-6, nie odpytywaliśmy dorosłych czyli nauczycieli , pracowników i rodziców, nie byliśmy również z egzaminem w Urzędzie Gminy.
Egzamin zdawaliśmy na lekcjach matematyki. Uczniowie z najlepszymi wynikami  zdanych egzaminów:
klasa 3 - Jakub Kuczewski (20 s),
klasa 4 - Marcel Dawiec - (19s),
klasa 5 - Mariia Kharchuk - (14 s),
klasa 6 -Patrycja Jabłońska - (11s).
Mimo braku doniosłości i ograniczeń uczniowie bawili się dobrze.

Katarzyna Jasińska

 

 

KREATYWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA
Klasa 3 na edukacji technicznej wykazała się kreatywnością, podczas tworzenia makiety Zagrody w Bullerbyn. Współpracując, stworzyli jeden z domów bohaterów lektury. Każdy miał swój wkład w tworzenie projektu. Gratulujemy zgodnej współpracy i kreatywności.

 

 

 

Czyżby nowy Lewy? Gratulacje dla Ignasia za zdobycie 2 miejsca w piłce nożnej podczas zawodów w Świerzawie. Trzymamy kciuki za dalsze osiągnięcia  a za kilka lat przyjdziemy po autograf.

 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 16 września 2020r. – środa – godz. 17.00. Zebrania odbędą  się z wychowawcami w klasach. Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Obecność na zebraniach obowiązkowa.

Katarzyna Geremek

 

 

 

Dziś uczniowie wrócili do szkół. W tym roku, ze względu na sytuację związaną z COVID-19, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego została podzielana na dwie części dla uczniów z klas I-III oraz dla dzieci z klas IV-VI.

Na sali gimnastycznej przywitaliśmy uczniów klasy pierwszej rozpoczynających swoją przygodę ze szkołą.

W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.

 

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

 

Bezpieczny powrót do szkół

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Wojcieszycach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020r. (wtorek) w świetlicy wiejskiej wg poniższego harmonogramu:

- klasy I-III – godz. 9.00

- klasy IV-VI – godz. 10.30

Po spotkaniach ogólnych, każda klasa spotka się w swojej sali z wychowawcami. W miarę możliwości rodzice uczniów proszeni są o przybycie razem z dzieckiem celem podpisania oświadczeń dotyczących Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w związku z pandemią COVID-19.Wszystkich obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk (dzieci również) zgodnie z wytycznymi GIS.

2. W dniu 2 września 2020r. (środa) o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Obecność rodziców obowiązkowa. Wszystkich również obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Zgodnie z wytycznymi GIS.

Dyrektor szkoły

Katarzyna Geremek

 

Samorząd 

Uczniowski

2020/2021